Fernández Soneira

Lecturer

Área of Spanish Language
Department of Spanish Language

Información de contacto

Faculty of Social Sciences & Communications
Despacho 221

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 007
anafe@uvigo.es

Short CV

Son profesora contratada doutora do Departamento de Lingua. O meu dostorado centrouse no estudo da expresión da cuantificación na LSE. Os meus traballos de investigación céntranse principalmente no eido da lingua española como lingua estranxeira e da lingua de signos española. Pertenzo ao grupo de investigación de lingua española e linguas signadas da Universidade de Vigo, GRILES (http://griles.webs.uvigo.es/). O meu labor docente ten como eixes fundamentais a Lingua Española nos estudos de grao das Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación e de Ciencias da Educación e do Deporte, e a LSE no Máster interuniversitario en Lingüística Aplicada (Gramática e léxico da LSE e Usos profesionais da LSE).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01108 | Gramática e Léxico da Lingua de Signos Española (Coordinator)

2º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01207 | Usos Profesionais da Lingua de Signos Española

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Investigación de Lingua Española e Linguas Signadas

Research topics

  • Español como lingua estranxeira
  • Lingua de signos española