Valcárcel Riveiro

Lecturer

Área of French Philology
Department of English, French and German Philology

Información de contacto

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 127

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 732
carlos.valcarcel@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1º semester

2º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01206 | Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Lingua e Texto

Research topics

  • Didáctica das segundas linguas (francés)
  • Lexicografía e léxico de especialidade
  • Política lingüística e adquisición de segundas linguasv