Ramallo Fernández

Senior Lecturer

Área of General Linguistics
Department of Translation and Linguistics

Información de contacto

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 52

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 070
framallo@uvigo.gal

Teaching

Teaching profile at UVigo

1º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01101 | Modelos e Métodos na Lingüística Actual

V01M126V01103 | Lingüística Aplicada

V01M126V01106 | Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua

V01M126V01109 | Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas

V01M126V01110 | Comunicación Multimodal

2º semester