Cabeza Pereiro

Senior Lecturer

Área of General Linguistics
Department of Translation and Linguistics

Información de contacto

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 53

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 355
cabeza@uvigo.es

Short CV

Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus derradeiros traballos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. Tamén ten investigado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01101 | Modelos e Métodos na Lingüística Actual

2º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01208 | Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda