Sánchez Trigo

Professor

Área of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Información de contacto

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 41

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 326
etrigo@uvigo.es

Short CV

Catedrática de tradución e interpretación. Docente de traducción francés-español en materias do Grao de Tradución e Interpretación así como en másteres e programas de doutoramento da Uvigo e doutras universidades españolas. Dirixe e participa en numerosos proxectos de I+D de convocatorias competitivas e tamén en redes estatais e europeas. Avaliadora externa de diversas axencias calidade e outros organismos de avaliación. Forma parte de comités científicos e consellos de redacción de recoñecidas revistas sobre traducción. Colabora coa federación ASEM e ASEM-Galicia na tradución de textos sobre enfermidades neuromusculares e raras co obxectivo de contribuir a súa visibilización. Desempeñou diferentes cargos de xestión (dirección departamento, coordinación doutoramento, etc.) e coordina o seu grupo de investigación.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1º semester

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01215 | Mediación Lingüística

2º semester

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Compiladores e Linguaxes (COLE)

Research topics