Prazas ofertadas
10 prazas (UDC) | 10 prazas (USC) | 10 prazas (UVigo)

Preinscrición e matrícula
Calendario de matrícula

Matrícula

Proceso UDC USC UVIGO
Convocatoria CONV UDC CONV USC CONV UVIGO
Preinscrición PRE UDC PRE USC PRE UVIGO
Automatrícula MAT UDC MAT USC MAT UVIGO
Prezos Prezos UDC Prezos USC Prezos UVIGO

 

Máis información

UDC

Servizo de Org. Académica
+34 981 161 040
soa@udc.es

USC

Servizo de Xest. Académica
+34 881 814 530
sxa@usc.gal

UVIGO

Área de estudos de posgrao
+34 986 130 219
posgraoxsh4@uvigo.es