G - Degree students, M - Master students, D - PhD students
Description Opening Closing
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Open call
24/11/2021 17/12/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Bolsa Xeral do MEFP 2021/2022
Closed call
03/08/2021 14/10/2021

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Axudas COVID-19
Closed call
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/2021
Closed call
08/02/2021 26/02/2021
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2021/2022
Closed call
05/10/2021 21/10/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Closed call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/2021
Closed call
05/06/2021 02/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/2022
Closed call
26/07/2021 15/09/2021
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/2022
Closed call
17/09/2021 01/12/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Bolsa Comedor 2020/2021
Closed call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Closed call
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Open call
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed call
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/2022
Closed call
04/06/2021 30/09/2021

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Closed call
13/02/2021 12/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
06/10/2020 30/11/2020

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2020/2021
Closed call
23/04/2021 24/05/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores
Closed call
01/05/2021 31/05/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
21/10/2021 20/11/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description Opening Closing