Baremo e criterios específicos de selección

  • Expediente académico: 75%.
  • Currículo: 20% (valorarase a posesión do nivel C1 en español ou en galego para estudantes estranxeiros).
  • Estar en posesión dunha Licenciatura ou dun Grao en Filoloxía, Lingüística, Tradución e Interpretación, Linguas / Letras ou en outras licenciaturas ou graos das Áreas de Humanidades ou Ciencias Sociais: 5%.

Comisión de admisión

 

Oferta de prazas

  • Universidade da Coruña: 10
  • Universidade de Vigo: 10
  • Universidade de Santiago de Compostela: 10