As prácticas realizadas neste mestrado rexeranse polo Regulamento de prácticas académicas externas do estudantado das universidades participantes.

Para iso, o estudantado deberá estar matriculado no máster e solicitar no seu momento a realización de ditas prácticas nos prazos que se indiquen.

 

Prácticas externas – Curso académico 2020/2021

 

Calendario de adxudicación das prácticas

Proceso Data
Publicación da convocatoria 6 de abril | Convocatoria de prácticas
Presentación de solicitudes Do 7 ao 9 de abril ata as 14.00 h | Impreso de solicitude
Adxudicación de prazas Do 12 ao 3 de abril
Publicación da listaxe provisoria de adxudicación de prazas 14 de abril | Listaxe
Reclamacións á listaxe provisoria de adxudicación de prazas Do 15 ao 16 de abril ata as 14.00 h
Publicación da listaxe definitiva de adxudicación de prazas 19 de abril | Listaxe

 

Empresas e institucións colaboradoras

 • Área de Normalización Lingüística – UVigo
 • Cálamo @ Cran
 • Centro de Linguas Modernas – USC
 • Centro de Normalización Lingüística da Lingua de Signos Española
 • Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades
 • Cesga
 • CITIUS
 • Consello da Cultura Galega
 • Ecodesarrollo Gaia
 • Editorial Rinoceronte
 • Escolas Oficiais de Idiomas
 • Fundación Intermón Oxfam
 • Fundación Uxío Novoneyra
 • Grupo GRADES – UVigo
 • Grupo GRILES – UVigo
 • Grupo MetalingüísTIC – USC
 • Grupo LitLInal – USC
 • Grupo TAGL – UVigo
 • Instituto da Lingua Galega
 • Imaxin
 • Real Academia Galega
 • Servizo de Normalización – Concello de Redondela
 • Servizo de Normalización Lingüística – UDC
 • Servicio de Publicacións – USC
 • Servizo de Publicacións – UVigo
 • True Spanish Experience
 • Zocamiñoca. Cooperativa de consumo responsable