O principal obxectivo deste título é permitir que o estudantado, segundo a súa formación previa, adquira e/ou reforce a formación en lingüística avanzada (módulo de cursos obrigatorios, con materias de carácter metodolóxico e fundamental) e se especialice nun dos bloques temáticos de carácter esencialmente aplicado nos que están agrupadas as materias optativas:

  • Adquisición e ensino de linguas
  • Comunicación e recursos lingüísticos
  • Léxico, gramática e variación